Sơ đồ đấu dây điều khiển từ xa cầu trục 6 nút

Sơ đồ đấu dây điều khiển từ xa cầu trục 6 nút được sử dụng để hướng dẫn trong bài là sơ đồ của thiết bị Juuko k600. Điều khiển từ xa 6 nút là thiết bị được sử dụng khá nhiều trong các loại điều khiển vì chức năng của nó vừa đủ, đảm bảo tốt các thao tác chính cơ bản....

Sơ đồ đấu dây điều khiển từ xa cầu trục 4 nút

Sơ đồ đấu dây điều khiển từ xa cầu trục 4 nút đơn giản hơn các loại khác. Điều khiển loại 4 nút thông dụng nhất hiện nay là Telecrane model: F21-4D nên RemotePalang sẽ dùng model này làm mẫu đấu dây. Các loại điều khiển từ xa cho cầu trục khác cũng đấu dây tương tự....