Lịch sử Telecrane

Lịch sử Telecrane đã trải qua rất nhiều giai đoạn thăng trầm, để đạt được vị trí vững vàng trên thị trường quốc tế như hôm nay, họ đã phải bỏ ra rất nhiều tài năng, công sức, tiền của để xây dựng thương hiệu của mình. Telecrane được thành lập vào năm 1985 và trụ sở...