Sơ đồ đấu dây điều khiển từ xa cầu trục 4 nút

Sơ đồ đấu dây điều khiển từ xa cầu trục 4 nút đơn giản hơn các loại khác. Điều khiển loại 4 nút thông dụng nhất hiện nay là Telecrane model: F21-4D nên RemotePalang sẽ dùng model này làm mẫu đấu dây. Các loại điều khiển từ xa cho cầu trục khác cũng đấu dây tương tự....